ارسال درخواست

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

  • واحد پشتیبانی فنی - تمامی مشکلات مرتبط با سرویس ها دراین واحد مطرح میشود.
  • واحد مشاوره و فروش - تمامی مشکلات و سئوالات درباره فاکتور ها و سئوالات قبل از خرید در این واحد مطرح میشود.
  • واحد مدیریت - ارتباط مستقیم با مدیریت روبیکس سرور ( انتقاد ، پیشنهاد ).
  • خریدبک لینک - جهت خریدبک لینک به این بخش درخواست ارسال نمائید.