کارت خرید

IR V1
Ram 1024 Mb / Cpu 1core 1000Mhz E3-1240v2
فضاي هارد 50GB SATA OR 10G SSD HDD
آپتايم تضمين شده سرور 99.99% بصورت دائمی
پهناي باند نامحدود / سيستم عامل : لينوکس / ويندوز
پورت تضمین شده 1 Gbit/s / دارای پشتیبانی 24 ساعته
میزبانی شده در دیتاسنتر : آسیاتک / زیر ساخت
40,000تومان ماهانه
IR V2
Ram 2048 Mb / Cpu 1core 2000Mhz E3-1240v2
فضاي هارد 300GB SATA OR 30G SSD HDD
آپتايم تضمين شده سرور 99.99% بصورت دائمی
پهناي باند نامحدود / سيستم عامل : لينوکس / ويندوز
پورت تضمین شده 1 Gbit/s / دارای پشتیبانی 24 ساعته
میزبانی شده در دیتاسنتر : آسیاتک / زیر ساخت
55,000تومان ماهانه
IR V3
Ram 4096 Mb / Cpu 2core 3000Mhz E3-1240v2
فضاي هارد 500GB SATA OR 50G SSD HDD
آپتايم تضمين شده سرور 99.99% بصورت دائمی
پهناي باند نامحدود / سيستم عامل : لينوکس / ويندوز
پورت تضمین شده 1 Gbit/s / دارای پشتیبانی 24 ساعته
میزبانی شده در دیتاسنتر : آسیاتک / زیر ساخت
75,000تومان ماهانه