کارت خرید

UD-Plan1
میزان فضا 10000 مگابایت / پهنای باند ماهانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود / تعداد ساخت دیتابیس 0 عدد
کنترل پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
پایداری در آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط درسرویس قبل.
به دلیل حجم بالا، از این پکیج بک آپ گرفته نمیشود.
10,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
UD-Plan2
میزان فضا 20000 مگابایت / پهنای باند ماهانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود / تعداد ساخت دیتابیس 0 عدد
کنترل پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
پایداری در آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط درسرویس قبل.
به دلیل حجم بالا، از این پکیج بک آپ گرفته نمیشود.
20,000تومان ماهانه
55,000تومان سه ماهه
UD-Plan3
میزان فضا 50000 مگابایت / پهنای باند ماهانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود / تعداد ساخت دیتابیس 0 عدد
کنترل پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
پایداری در آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط درسرویس قبل.
به دلیل حجم بالا، از این پکیج بک آپ گرفته نمیشود.
35,000تومان ماهانه
95,000تومان سه ماهه

Powered by WHMCompleteSolution