کارت خرید

سی پنل - سرورمجازی
پشتیبانی لایسنس : توسط ما
تضمین کارکرد لایسنس : بله
تضمین عدم قطعی لایسنس : بله
امکان اپدیت cPanel : بله
80,000تومان ماهانه
سی پنل - سروراختصاصی
پشتیبانی لایسنس : توسط ما
تضمین کارکرد لایسنس : بله
تضمین عدم قطعی لایسنس : بله
امکان اپدیت cPanel : بله
180,000تومان ماهانه
سی پنل - سروراختصاصی / سرورمجازی (کرک)
پشتیبانی لایسنس : توسط ما
تضمین کارکرد لایسنس : بله
تضمین عدم قطعی لایسنس : بله
امکان اپدیت cPanel : بله
سرور اختصاصی و سرور مجازی : هر دو
لایسنس در این سرویس بصورت نال شده میباشد.
30,000تومان ماهانه + 50,000تومان هزینه تنظیم